Santarem (PG)

por

Institūts – Politécninco de Santarém Escola Superior de Educação tika izveidots ar Dekrētu-Likumu Nr 513-T / 79 no 26. decembra, kā Santaremas Politehniskā institūta organiska vienība un ir augstākās izglītības iestāde, kura vērsta uz jauno skolotāju sagatavošanu, pētniecību, pakalpojumiem sabiedrībai, iesaistīšanos valsts un ārvalstu kopīgās aktivitātēs kopējām interesēm. Iestādē mācās 696 studenti, kuri apgūst nozares- pamatizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sociālais darbinieks, kultūras animācija un sociālais pedagogs, izglītība un komunikāciju multimedija, vizuālā māksla un multimedija. IPS-ESE ir arī fokusēta uz mācību kursiem, lai apmierinātu profesionālās, pilsoniskās un kultūras vajadzības, kas nepieciešamas dzīvei, sabiedrībai.

portugal-santarem