FoodPassport

Cześć!

Witamy na stronie internetowej projektu FoodPassport!

Projekt o nazwie „FoodPassport” to trzyletni program (2014-2017) Wspólnoty Europejskiej w ramach Erasmusa+ KA2 – współpraca w zakresie innowacji i wymiany doświadczeń. Głównym tematem projektu jest zdrowe odżywianie, styl życia, nawyki żywieniowe, a także przygotowywanie tradycyjnych potraw naszych partnerów w celu włączenia ich do naszego społeczeństwa poprzez świadomość i tożsamość, którą możemy zyskać za pomocą jedzenia.

banana

Kim jesteśmy?

Projekt obejmuje 7 instytucji, z których 5 to szkoły specjalne. Dwie pozostałe instytucje to szkoła wyższa, oraz wydawnictwo zajmujące się promocją sztuki i kultury. Głównym założeniem projektu jest czerpanie korzyści ze wspólnej pracy poświęconej zdrowemu odżywianiu, stylowi życia, nawykom żywieniowym, a także przygotowaniu tradycyjnych potraw naszych partnerów. Co więcej projekt zajmuje się także odkrywaniem i wdrażaniem nowych metod nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada także praktyki studenckie, które mają pomóc przyszłym nauczycielom w prowadzaniu lekcji w szkołach partnerskich wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Co chcemy robić?

Rezultatem końcowym projektu będzie otrzymanie certyfikatów „Food Passport” i „Europass mobility”, a także wydanie książki kucharskiej (wersja interaktywna i drukowana – zawierająca zarówno tradycyjne przepisy, jak i te stworzone na przestrzeni 3 lat, a także nasze kroki w projekcie i podjętych działaniach). Materiały dotyczące nowych metod nauczania i praktyk w szkole będą wymieniane wśród nauczycieli i z pewnością wykorzystywane podczas lekcji.


                   pesce                      pasta                                 carne

Dlaczego zamierzamy to dalej robić?

Włączenie do społeczeństwa jest bardzo ważne dla uczniów, ponieważ potrzebują oni podstawowych umiejętności praktycznych związanych z jedzeniem i jego kupowaniem, wiedzy dotyczącej zdrowego jedzenia co jest związanie z ich samodzielnym życiem. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie i nauczyciele zdobyli jak najlepsze doświadczenie w nauce oraz nauczaniu w szkołach specjalnych od wszystkich partnerskich instytucji w celu wprowadzenia nowych pomysłów i metod nauczania w strategiach szkolnych. Wielu uczniów ma niskie poczucie własnej wartości, kłopoty z umiejętnościami komunikacyjnymi, oraz brak podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, czytania i przyrody. Mamy nadzieję, że projekt pomoże nam stymulować uczniów do wyżej wymienionych umiejętności. Dodatkowo mamy nadzieję, że realizacja projektu zwiększy motywację uczniów do nauki i rozwinie ich zainteresowania w dziedzinach wiedzy, które są związane z projektem. Na koniec projektu wszyscy uczniowie, którzy brali udział w gotowaniu i realizacji projektu będą nagrodzeni „European Food Passport” stworzonym przez wszystkie partnerskie instytucje.

EU+flag-Erasmus_vect_POS